2023

Protokoll från årsmöten och andra dokument.

Samrådsmöte 2024-01-31 rörande upphandling av Skärgårdstrafiken
Region Östergötland och Östgötatrafiken höll samrådsmöte i “Skärgården” på Nordanskogsvägen i Arkösund.
Här finner du presentationen som visades under mötet. Där finns bland annat viss statistik på resandet de senaste åren för samtliga linjer.

Workshop “Värna” 14 oktober

På en tämligen blåsig men i övrigt vacker höstdag gick den första delen av visionsarbetet igång i Aspöja Bygdegård. Föredragshållarna hade förberett sig på 10 minuters presentationer rörande histora och det vi bör värna inför framtiden på Aspöja. Cirka 20 åhörare närvarade för att lyssna på Klas Sandell, Jonny Lejonstål, Björn Aronsson och Peter Kark med deras respektive ämne för dagen. Materialet som även innefattar ljudupptagning kommer under hösten att publiceras här på hemsidan.

Aktivitetsdag 26 augusti

Den andra och sista aktivitetsdagen för denna gång innebar slutförande av målningar om montering av hängrännor samt stuprör. “Målarverkstaden” kom väl till pass igen och den lösningen kommer vara användbar även i framtiden. Stort tack till alla som deltagit vid ena eller båda aktivitetsdagarna. Tack också till Johan som delat fotografier från dagen.

Besök av Söderköpings kommun 23 augusti
Under onsdagen besöktes Aspöja av tre representanter från kommunen. Anwar Samuelsson – Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Linda Wahlman – samhällsbyggnadschef samt Aline Eriksson – plan- och byggchef.
Besöket inleddes med att delar av Byaföreningens styrelse presenterades och tillkomsten av Byaföreningen förklarades. Björn Nyblom redogjorde för hur Byaföreningen inleder en öppen process där medlemmarna ska vara med och bestämma föreningens inrikting framöver.
Från kommunens sida informerades om att en ny översiktsplan för hela kommunen, vilket kommer pågå under ett par års tid. Man ser gärna att såväl Byaföreningen genom sina medlemmar, liksom andra bidrar med synpunkter till en översiktsplan när skärgården ska behandlas.

Därefter vidtog möte med boende till vilket ett 20-tal anslutit.
Skärgårdstrafiken framhölls från närvarande som den största förbättring som införts, och att den har en avgörande betydelse för hela ön.
Lotta Leino och Kauko Lindstedt redogjorde för sina val att etablera sig på Aspöja och sina verksamheter. Anders Hollgren redogjorde för fördelarna med digitala lösningar som ger möjligheter att spendera större delen av året på Aspöja.
Det finns också en farhåga att med minskad djurhållning av en åldrande generation kommer att påverka landskapet. Samtidigt är det både komplicerat och dyrt framför allt för yngre personer som vill leva i landsbygden och föra vidare såväl historia som traditioner.
Samstämmigheten från de samlade öborna är också att enskilda tillståndsärenden behöver bättre kommunalt stöd där ett förbättringsförslag var att särskilja skärgårdens regler genom separat del av kommunens digitala plattform (hemsida).
För frågor som är gemensamma för Aspöja-området var man tydlig med att ju bättre en fråga eller initiativ förankras som grupp med specifikt innehåll, desto bättre stöd kan kommunens tjänstemän stötta.

Aktivitetsdag 19 augusti

Första aktivitetsdagen för året samlade ett tio-tal personer som högg i med uppgifterna till radiosändningen av Sveriges bronsmatch i fotboll. Målning av redskapsboden samt grundmålning av skolans fönster i söderläge. Lösningsorienterad inställning såg till att göra skolsalen till skyddad målarverkstad som både gav bättre väderskydd såväl som arbetsställning. Då alla fönster avlägsnats sattes tillfällig plast upp fram till nästa arbetstillfälle (26 augusti). Det serverades kaffe, mineralvatten och smörgåsar för att fylla på med energi under de fyra timmar som behövdes.
Stort tack till alla som var med denna första dag, och välkommen att ansluta den 26 augusti till den nu 99-åriga Bygdegården.

Aspöja sommardag 5 augusti

Sommardagen 2023 blev en regnfri och behaglig dag vädermässigt. Tur behövs, för dagen innan hade flera regnskurar, och dagen efter drog ett oväder in över hela södra Sverige.
Cirka 40 personer hade anmält sin närvaro för måltiden, och ytterligare några deltog vid informationsmöte och föredraget om havsvattnet kring Aspöja.
Sten-Åke Carlsson var föredragshållare och presenterade såväl fakta baserat på lokala mätningar av vattnet som förklaringar till hur balansen i fiskbeståndet påverkar det vi ser från bryggan eller båten.
Ett mycket uppskattat föredrag i ett ämne som inte bara berör Aspöja-området utan i princip hela Östersjön. Att vi sedan har förmånen att kunna ta del av så pass “lokalproducerad” forskning är säkert helt unikt, och enbart tack vare Sten-Åke.

Efter lottdragning i de båda sponsrade lotterierna och inlämnandet av tipspromenaden serverades måltiden där menyn skapats av Anders Hollgren. Med sitt lag av medarbetare mättades alla magar som sniffat och suktat under stor del av eftermiddagen.
Marinerad, grillad kycklinglårfilé med pastasallad och salsa.

Under måltiden presenterades också vinnarna av årets tipspromenad. En dramatisk omgång där lotten fick skilja förstarpistagarna åt när inte ens utslagsfrågan kunde fälla avgörandet.
Samtliga priser under årets sommardag är gåvor från sponsorer.

Sten-Åkes presentation kan du läsa och ladda hem här.
Anders recept på Sommardagsmarinad hittar du här.