Styrelsens sammansättning 2024

Styrelsen i Aspöja Byaförening
Björn Nyblom – Ordförande
Helen Forsman – Vice ordförande
Elisabet Hallsénius– Kassör
Mattias Wendel – Sekreterare
Jonny Lejonstål – Ledamot
Björn Hansson – Ledamot
Lennart Sundén – Suppleant
Erik Berggren – Suppleant

Till revisorer och dess ersättare har en extern revisionsbyrå valts.

Valberedning
Lena Månsson-Rimmenstrand
Carin Grundberg-Sandell
Kerstin Skärlund
Vera Nyblom