Workshop “Värna”

Det sammanställda materialet från 14 oktober 2023 lagras här vartefter det blir tillgängligt.
Du kan från denna workshop lyssna på de respektive föredragshållarna. Där digitalt textmanus överlämnats har de länkats in. Klicka på respektive länk för att ta del av innehållet.
* De nu avlägsnade transkriberade texterna finns på begäran om någon har behov av sökbar information där manustext saknas.