Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan erhållas av varje enskild person som vill främja föreningens verksamhet, syfte och ändamål. Ansökan om medlemskap görs till föreningens styrelse som har att bevilja eller avslå medlemsansökan. Formulär för ansökan i denna länk.
Sökanden som inte godtar styrelsens beslut, har rätt att få sin sak prövad av årsmötet.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften från 2024 är 350 kronor per person och år.