Föreningen för fast- och fritidsboende

Detta är den förening som bildades genom beslut om sammanslagning av Aspöja Bygdegårdsförening och Aspöja Byalag vid respektive förenings årsmöte den 21 maj 2023.
En sammanslagning har varit aktuell under ganska många år, men hindrats av flera orsaker.
Styrelserna i de båda tidigare föreningarna samverkade under hela 2022 och fram till årsmötet med att säkerställa bevarandet av medlemmarnas intressen i en sammanslagen förening.

Styrelsen hälsar samtliga medlemmar från de tidigare föreningarna välkomna till Aspöja Byaförening!