Visionsarbete för Aspöja med omnejd

Nu är arbetet igång!
Målet är som vi berättat om tidigare att presentera idéer och förslag till inriktning för medlemmarna vid kommande årsmöte i vår. Fram till dess kommer vi att genomföra tre workshops; den första med fokus på vad vi tar med oss från historien (vad vi ska värna); den andra workshopen kommer att fokusera mer på vilken utveckling och verksamhet som bedrivs idag och vart den tar oss (vad vi ska utveckla) och den tredje kommer att fokusera på vad föreningen ska driva för frågor.

Den första workshopen ägnad åt “värna” hölls lördagen den 14 oktober i Aspöja Bygdegård. Cirka 25 personer närvarade för att lyssna till föredragningar om Aspöjas historia. Klas Sandell inledde med föredrag om befolkningens tillkomst, utbredning och försörjningar bland annat.
Jonny Lejonstål tog vid och redogjorde för laga skiftet vilket vann laga kraft 1862 och resultatet är den karta som hänger i bygdegården. Därefter övertog Björn Aronsson med fiskets historia fram till moderna dagar. Som avslutande talare hoppade Peter Kark in då Olle Skärlund tvingats lämna återbud och berättade om jordbruk och djurhållningen.
Materialet som samlades ihop sammanställs på den här webplatsen och du når materialet för varje workshop genom länkarna nedan vartefter de publiceras.

Material från workshop “Värna” 14 oktober 2023

Lördag 13 mars 2024 hölls det andra mötet där några av öns entreprenörer presenterade sina verksamheter. Även om verksamheterna på och kring Aspöja har ändrats mycket över tid finns det en framtidstro där verksamheter på flera sätt stöttar varandra när förutsättningarna är tuffa.

Den tredje och avlutande workshop:en blir lördag 13 april 2024 preliminärt mellan 10:00 – 12:00 i Aspöja Bygdegård. Denna gång är temat framtid och utveckling för området.
Alla som har möjlighet och vill är varmt välkomna att delta!


*) Vi har ännu inte möjlighet att göra digital utsändning från dessa eller andra evenemang med erforderlig kvalitet.