Årets aktivitetsdagar infaller lördagen 19 och lördagen 26 augusti.

  • Den ena uppgiften för 2023 är det planerat att underhålla fönster i Bygdegården vilket innefattar skrapning och målning i flera lager.
  • Den andra uppgiften är skrapning, målning av dass/bod och montering av hängrännor / stuprör.

Då vädret är avgörande förläggs aktiviteterna till två separata helger för att kunna slutföras.

Jonny Lejonstål inskaffar materialet som behövs, och är arbetsledare på plats. Det kommer också att finnas enklare förtäring och dryck för de som deltar i arbetet.

På aktivitetsdagen är det samling 09:00 vid Bygdegården.

Anmäl dig på vilken / vilka dagar du kan hjälpa till genom att skicka ett mail till mailto:byaforeningen@aspöja.nu och ange aktuellt datum. Vill du anmäla fler än dig själv samtidigt, ange deras namn i mailet.